Trường TH số 1 Quảng Phúc khắc phục sau cơn bão số 4.

Tháng Chín 4, 2019 3:01 chiều

Sáng nay, ngày 30 tháng 8 năm 2019. Tất cả các đ/c cán bộ, giáo viên, nhân viên đã tập trung ở Trường để khắc phục sau cơn bão số 4.

Sau đây là một số hình ảnh:

IMG_7604 2

 

 

IMG_7607 3

 

 

 

IMG_7617 4

 

IMG_7618 5